Warunki usługi

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Jeśli chcesz korzystać z ZarabiamNaNecie.pl, musisz wyrazić zgodę na przestrzeganie i być prawnie związany warunkami opisanymi poniżej.

Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie korzystaj z naszej strony internetowej.

Nieletni

Nie świadczymy usług ani nie sprzedajemy produktów dzieciom. Jeśli masz mniej niż 18 lat, możesz korzystać z naszej strony internetowej tylko za zgodą i aktywnym zaangażowaniem rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, nie podawaj nam ani innym osobom odwiedzającym witrynę internetową żadnych danych osobowych.

Polityka prywatności jest częścią niniejszych warunków

Nasza polityka prywatności jest częścią niniejszych warunków użytkowania i podlega im. Możesz zapoznać się z naszą polityką prywatności na ZarabiamNaNecie.pl.

Modyfikacje i zakończenia

Niniejsze warunki mogą od czasu do czasu ulec zmianie. Jeśli takie zmiany zostaną wprowadzone, zaczną obowiązywać natychmiast, a my powiadomimy Cię w powiadomieniu umieszczonym na stronie głównej naszej witryny internetowej o dokonanych zmianach. Jeśli nie zgadzasz się z wprowadzonymi zmianami, nie powinieneś korzystać z naszej strony internetowej.

Możemy wypowiedzieć niniejsze warunki użytkowania z dowolnego powodu i w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Jeśli niepokoją Cię te warunki użytkowania, powinieneś zapoznać się z nimi za każdym razem, zanim zaczniesz korzystać z naszej strony internetowej. Wszelkie pytania lub wątpliwości należy zgłaszać, wysyłając wiadomość e-mail na adres http://zarabiamnanecie.pl/kontakt/ i przekazując nam informacje dotyczące Twojego problemu.

Stan licencji

Rozumiesz i zgadzasz się, że korzystanie z naszej strony internetowej jest ograniczone i niewyłączne jako nieprzenoszalny, odwołalny licencjobiorca. Możemy wypowiedzieć Twoją licencję na korzystanie z naszej strony internetowej i dostęp do naszej strony internetowej z dowolnego powodu i bez powiadomienia.

Własność treści

Cała zawartość naszej witryny jest własnością nas lub naszych dostawców treści. W imieniu własnym i naszych dostawców treści dochodzimy wszelkich praw własności, w tym praw własności intelektualnej, do tych treści i nie wolno Ci ich naruszać. Będziemy ścigać w pełnym zakresie prawa każdego, kto usiłuje ukraść naszą własność.
Zgadzasz się nie kopiować treści z naszej strony internetowej bez naszej zgody. Wszelkie prośby o wykorzystanie naszych treści (podmioty stowarzyszone) należy przesyłać do nas pocztą elektroniczną na adres info na ZarabiamNaNecie.pl
Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone przez zawartość naszej witryny, poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres http://zarabiamnanecie.pl/kontakt/ lub wysyłając wiadomość na adres podany poniżej . Proszę szczegółowo opisać domniemane naruszenie, w tym faktyczną i prawną podstawę roszczenia dotyczącego własności.

Zastrzeżenia i ograniczenia odpowiedzialności

Informacje na naszej stronie internetowej są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”, „w miarę dostępności”. Zgadzasz się, że korzystasz z naszej strony internetowej na własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkich gwarancji wszelkiego rodzaju, w tym między innymi wyraźnych gwarancji, rękojmi ustawowych i wszelkich dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa będzie zawsze dostępna, dostęp będzie niezakłócony, wolny od błędów, spełni Twoje wymagania lub że wszelkie usterki w naszej witrynie zostaną poprawione.

Nie należy polegać na informacjach znajdujących się na naszej stronie internetowej i nie należy ich interpretować jako profesjonalnej porady od nas. Nie gwarantujemy dokładności ani kompletności żadnych podanych informacji i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z polegania na takich informacjach.

Jeśli Twoja jurysdykcja nie zezwala na ograniczenia gwarancji, to ograniczenie może Cię nie dotyczyć. Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym związanym z korzystaniem z witryny jest zaprzestanie korzystania z niej.

W żadnych okolicznościach nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne (w tym szkody wynikające z utraty biznesu, utraconych zysków, sporów sądowych itp.), Specjalne, przykładowe, karne lub inne szkody, zgodnie z jakąkolwiek teorią prawną , wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z naszą witryną, korzystaniem z witryny lub treścią, nawet jeśli poinformowano o możliwości takich szkód.

Obsceniczne i obraźliwe treści

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprzyzwoite lub obraźliwe treści, które otrzymujesz lub przeglądasz od innych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Jeśli jednak otrzymasz lub przejrzysz takie treści, skontaktuj się z nami przez e-mail pod adresem http://zarabiamnanecie.pl/kontakt/, abyśmy mogli zbadać sprawę. Chociaż nie jesteśmy do tego zobowiązani, zastrzegamy sobie prawo do monitorowania, badania i usuwania nieprzyzwoitych lub obraźliwych materiałów publikowanych na naszej stronie internetowej.

Odszkodowanie

Rozumiesz i zgadzasz się, że zabezpieczysz, ochronisz i utrzymasz nas i nasze podmioty stowarzyszone przed wszelką odpowiedzialnością, stratami, roszczeniami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikających z korzystania z naszej strony internetowej lub naruszenia niniejszych warunków.

Jak się z nami skontaktować

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych warunków użytkowania należy kierować do naszej wiadomości e-mail na adres http://zarabiamnanecie.pl/kontakt/ i dostarczając nam informacji związanych z Państwa obawami.

Całość porozumienia

Niniejsze warunki, w tym zasady zawarte w niniejszym dokumencie przez wyraźne odniesienie, stanowią całość Twojej umowy z nami w odniesieniu do korzystania z naszej strony internetowej.